Các thánh cho hỏi giờ muốn về rom stock như thế nào vậy
mình fastboot để flash lại cái recovery gốc thì bị đen recovery trong khi recovery vẫn hoạt động nhưng bị đen màn hình ? Đã thử flash TWRP Recovery cũng bị đen như thế luôn ... Chỉ có Flash Cyanogenmod Recovery thì mới sáng Recovery để có thể hoạt động ! Vcc .. giờ fix sao đây AE !