Cho hỏi OPPO Joy r1001 có hỗ trợ module Gravity box k vậy??? Sao mình cài đặt mà các tinh chỉnh nó k thay đổi gì hết chỉ có một vài tinh chỉnh là áp dụng còn lại k thay đổi gì hết mặc dù mình đã kích hoạt module, đã cài Xposed và đã reboot nhiều lần.???