Tình hình là máy e cần bảo hành, và tận 26âm e mí xuống được hà nội,k biết là lúc đó oppo nghỉ tết chưa ad, và e thay màn hình thì mất bao nhiêu thời gian?