thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp
- chuẩn bị giấy tờ xin thuê đất trong khu công nghiệp gồm:
 • Đơn xin thuê đất theo dòng
 • bản sao giấy chứng thực đầu tư chi tiêu hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh Dự án chi tiêu


 • Đề cương cứng tóm lược Công trình chi tiêu vào cụm công nghiệp
 • Văn bản giám định ý định dùng đất; giám định cơ hội cho thuê đất từng lập Khi cấp giấy chứng thực chi tiêu hoặc thẩm định Dự án đầu tư chi tiêu hoặc xét ưng chuẩn Công trình
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa hàng đầu thửa đất
 • hồ sơ sẽ đc gửi đến Sở khoáng sản & môi trường xung quanh nơi có đất. Cơ quan tính năng sẽ lưu ý & xử lý hồ sơ.


https://longhau.com.vn/truyen-thong/...ng-cong-nghiep

- quy trình thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp
 • Bước 1: Nhà đầu tư tìm kiếm khu công nghiệp thích hợp & ký hợp đồng với đơn vị cơ bản về hạ tầng, vị trí, diện tích, dịch vụ nhân thể ích, giá, tổn phí & cách thức tính sổ.
 • Bước 2: Sau Lúc ký hợp đồng hoàn tất, công ty cho thuê đất trình Ban quản trị Khu kinh tế tài chính cho chủ trương tiếp thụ đầu tư.
 • Bước 3: Ban quản trị Khu kinh tế cho chủ trương tiếp nhận đầu tư.
 • Bước 4: Sau Khi có chủ trương hấp thụ, công ty cho thuê đất & chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng thuê đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Bước 5: Đăng ký xây dựng công ty hay chi nhánh công ty để trực tuyến chi tiêu Dự án (tại Ban quản trị Khu tài chính giả dụ là Dự án FDI; Tại Sở kế hoạch và chi tiêu trường hợp là Công trình DDI). Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhà chi tiêu thực hiện trình Ban quản lý Khu tài chính cấp Giấy chứng thực chi tiêu Công trình.
 • Bước 6: C.ty cho thuê đất và nhà đầu tư bàn giao mặt bằng.
 • Bước 7: nhận mặt bằng và tiến hành những giấy tờ để triển khai thành lập nhà xưởng


04 điều nên biết lúc mua sắm (thuê) đất khu công nghiệp
nhiều bạn sẽ nhầm lẫn giữa việc mua đất khu công nghiệp đối với thuê đất khu công nghiệp. Dựa vào khái niệm Tại trên, thì đất khu công nghiệp chỉ được quốc gia cho thuê đối với thời hạn dùng đất không thật 70 năm. Một số tư nhân và đơn vị hài lòng thuê tất cả thời hạn và thanh toán thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê nên được xem đây là cách thức mua sắm.
tất nhiên, sau thời hạn thuê đất theo quy định, quốc gia sẽ triển khai thu hồi đất hay tiếp tục cho thuê Tùy vào chính sách dùng đất thời khắc ấy.

>> Xem thêm: https://longhau.com.vn/truyen-thong/...dung-nha-xuong

những hình thức thuê đất khu công nghiệp
Theo quy định Tại Khoản 3 Điều 149, Luật đất đai, đất khu công nghiệp đc cho thuê dưới 02 trường hợp cơ bản:
a) trường hợp thuê lại đất thanh toán thuê đất 1 lần cho tất cả thời gian thuê
b) trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm
Căn cứ vào đã từng trường hợp nhưng quyền và bổn phận được quy định. Chỉ riêng đối với trường hợp thuê đất khu công nghiệp trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thì mới có quyền: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, của cải thuộc về của tôi nối liền với đất”.
Thuê đất trong khu công nghiệp có chuyển nhượng đc không?

rất nhiều tình huống công ty thuê tất cả thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp và thanh toán thuê một lần cho toàn bộ thời hạn, song Sau đó không có nhu cầu sử dụng để & muốn chuyển nhượng, cho phía không giống thuê lại để thu hồi Ngân sách hoặc để nhận dùng một khoản ích lợi.
Theo điểm a khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai 2013, tình huống trên đc quy định như sau:
 • nếu chủ thể thuê lại đất của bạn marketing cấu trúc hạ tầng mà thanh toán thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê thì chúng ta cũng có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất như chủ thể kinh doanh kết cấu hạ tầng.
 • trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà chi tiêu xây dựng, kinh doanh cấu tạo cơ sở vật chất trong khu công nghiệp thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà Ở và của cải khác nối liền với đất.

tuy nhiên với người thuê, thuê lại đất khu công nghiệp của người sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà Tại và của cải không giống gắn liền với đất.

>> Tham khảo: https://longhau.com.vn/truyen-thong/...g-nghiep-la-gi