Khá nhiều người có đất nằm trong diện quy hoạch đều băn khoăn không biết đất quy hoạch sở hữu được mua bán không? Lỡ mua đất quy hoạch rồi thì nhà nước tiến hành quy hoạch sẽ được đền bù ra sao? Hãy cùng diaocthuanloc.comtham khảo bài viết sau đây để tìm ra lời trả lời cho câu hỏi trên nhé.
Đất thuộc diện quy hoạch là gì?
Đất quy hoạch là phần đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một trên dưới thời gian nhất định. ví dụ như: đất quy hoạch xây dựng khu dân cư, đất để phát triển kinh tế – xã hội, đất nhằm phục vụ giao thông, đất để bảo vệ quốc phòng an ninh,…
Đất quy hoạch sở hữu được mua bán không?
Theo quy định ở Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 về việc đất thuộc diện quy hoạch thì sở hữu được bán hoặc không. Đối với vấn đề đấy sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:
Trường hợp 1: Không có kế hoạch dùng đất mỗi năm của cấp huyện
Nếu như đấy thì mặc dù đất thuộc quy hoạch dùng đất đã được cấp có thẩm quyền công bố nhưng mà chưa có kế hoạch dùng đất mỗi năm của cấp huyện thì bạn hoàn toàn được quyền mua bán, chuyển nhượng cũng như tặng cho, biến đổi, thừa kế, thế chấp…
Trường hợp 2: Có kế hoạch dùng đất hằng năm của cấp huyện
Trường hợp người sở hữu, dùng đất trong khu vực đất đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người dùng đất nhưng mà bị hạn chế một số quyền như: không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm… cho đến lúc có quyết định thu hồi đất của nhà nước hoặc chuyển chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.
Nếu như, người dùng đất có nhu cầu cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chính xác theo quy định của luật pháp.

>>> Đọc thêm cụ thể: đất quy hoạch có được mua bán không

Thời hạn thu hồi đất quy hoạch
Ở khoản 3 Điều 49, Luật Đất đai năm 2013 có điều khoản chi tiết như sau: Trong kế hoạch dùng đất mỗi năm của cấp huyện thì phần diện tích đất đã được ban bố phải thu hồi để tiến hành dự án hoặc phải chuyển mục tiêu dùng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ phải phê duyệt kế hoạch dùng đất đã được điều chỉnh. tiếp đó hủy bỏ và phải ban bố việc điều chỉnh. Bên cạnh đó, hủy bỏ việc thu hồi đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.
Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch dùng đất không điều chỉnh hay có điều chỉnh hoặc hủy bỏ nhưng mà không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người dùng đất vẫn tiếp tục tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất mà không bị hạn chế.

>>> Đọc thêm về mua bán đất nhơn trạch đồng nai: https://diaocthuanloc.com/dat-nhon-trach-gia-re-dau-tu

Đất thuộc diện quy hoạch sau này Nhà nước thu hồi thì có được đền bù không?
Theo điều khoản tại Điều 75, Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện được bồi thường về đất lúc Nhà nước thu hồi đất quy định cụ thể như sau:
Hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất nhưng mà không phải là đất thuê và phải trả tiền thuê đất hằng năm, có:
  • Giấy chứng nhận quyền dùng đất (sổ đỏ/hồng);
  • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất ở & quyền sở hữu nhà ở;
  • Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất;
  • Hay đã có đầy đủ điều kiện nhằm được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận) theo quy định của Luật đấy mà chưa được đơn vị trực thuộc Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực trừ trường hợp điều khoản tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai 2013.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền dùng đất tại tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hay có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng thực theo quy định của Luật ấy mà chưa được đơn vị trực thuộc Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người có đất có trong quy hoạch nếu như thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật lúc Nhà nước thu hồi đất.