tiếng việt OPPO F1 Plus R9m R9tm R9km
Nạp rom quốc tế full lang không lỗi lầm vặt vặt
có thể làm qua teamviewer
chi phí liên hệ 0995.291111